Nhà máy sản xuất mỹ phẩm ZozoMoon

Một vài hình ảnh về dây chuyền sản xuất Mỹ Phẩm thiên nhiên ZozoMoon đạt tiêu chuẩn GMP và hình ảnh quy trình sản xuất đóng gói mỹ phẩm ZozoMoon.

Buồng thổi khí Airshower

Buồng thổi khí Airshower

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Phòng nguyên liệu đầu vào

Phòng nguyên liệu đầu vào

Quy trình cấp nguyên liệu đầu vào

Quy trình cấp nguyên liệu đầu vào

Công đoạn sấy khô chai lọ

Công đoạn sấy khô chai lọ

Dây chuyền sản xuất kem

Dây chuyền sản xuất kem

Công đoạn đóng gói sản phẩm

Công đoạn đóng gói sản phẩm

Công đoạn đóng gói sản phẩm 2

Công đoạn đóng gói sản phẩm 2

Đóng gói sản phẩm

Đóng gói sản phẩm

Kho thành phẩm

Kho thành phẩm

Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên